Tel kom 693-415-867

Tel stacjonarny 48 673 24 30

amberochrona@wp.pl

Siedziba Goździków ul Główna 14 26-434 Gielniów

NIP 7991711822
Regon 141938056
Koncesja L-0249/09